Menu Close

Darbo taryba

Pasvalio lopšelio-darželio “Žilvitis” darbo taryba – kolegialus darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis Pasvalio lopšelio-darželio “Žilvitis” darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Darbo taryba, vykdydama savo funkcijas, atsižvelgia į visų įmonės darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoja atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų struktūrinių padalinių darbuotojų.

Darbo taryba yra nepriklausoma nuo darbdavio. Darbdaviui draudžiama daryti įtaką darbo tarybos sprendimams ar kitaip kištis į darbo tarybos veiklą. 

Tarybos pirmininkė: Violeta Šaulienė
Tarybos nariai:
  Vita Krivickienė
 Genutė Meliūnienė

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą