Pasvalio rajono savivaldybės taryba skelbia viešą konkursą Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TI-85 „Dėl viešo konkurso Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti organizavimo“ paskelbtas viešas konkursas Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti  (toliau – Konkursas).

Pretendentas dokumentus teikia tiesiogiai arba elektroniniu paštu arba registruotu laišku Savivaldybės administracijos Juridiniam ir personalo skyriui, adresu: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinis ir personalo skyrius, 122-124 kab., Vytauto Didžiojo a.1, Pasvalys.

Konkurso paskelbimo data – 2019 m. birželio 13 d.

Dokumentai gali būti pateikiami iki 2019 m. spalio 7 d.

Pretendentų atranka – 2019 m. spalio 29 d.

Telefonu pasiteirauti: (8 451) 54 120, el. paštas: personalas@pasvalys.lt.

Išsami informacija apie Konkursą pateikta Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt

Nuoroda skiltyje naujienos:

http://www.pasvalys.lt/lt/naujienos/I/pasvalio-rajono-savivaldybes-taryba-skelbia-viesa-konkursa-pasvalio-lopselio-darzelio-zilvitis-direktoriaus-pareigoms-eiti.:6747.

Nuoroda skiltyje konkursui:

http://www.pasvalys.lt/lt/administracine-informacija/konkursai/982/pasvalio-rajono-savivaldybes-taryba-skelbia-viesa-konkursa-pasvalio-lopselio-darzelio-zilvitis-direktoriaus-pareigoms-eiti.:6747