Menu Close

Pedagogų atestacijos komisija

Komisijos funkcijos:

 • teikti informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos
  tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus;
 • pagal per metus pateiktus mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų prašymus
  kasmet rengti ir suderinus su institucijos vadovu, mokyklos taryba, mokytojų taryba,
  darbuotojų atstovais teikti steigėjui/valdymo organui tvirtinti trejų metų (slenkamuoju
  principu sudaromą) atestacijos programą;
 • svarstyti klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir
  pagalbos mokiniui specialistams ir galėti priimti sprendimus; 
 • suteikti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui pretenduojamą kvalifikacinę
  kategoriją;

Komisijos pirmininkas – Armandas Abazorius,  Pasvalio lopšelis-darželis “Žilvitis” direktorius;

Nariai:
Gražina Baltrūnienė – Pasvalio lopšelis-darželis “Žilvitis” vyresnioji specialioji pedagogė;
Rasa Jankauskienė Pasvalio lopšelis-darželis “Žilvitis” ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Nida Čebienė -Pasvalio lopšelis-darželis “Žilvitis” ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Violeta Šaulienė – Pasvalio lopšelis-darželis “Žilvitis” vyresnioji logopedė;
Miglė Kučinskienė – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą