Menu Close

REKOMENDACIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGUI „ŽAISMĖ IR ATRADIMAI”

Rekomendacijų ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai“ pa­skirtis yra padėti pedagogams įgyvendinti Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasie­kimų aprašą (2014).

Rekomendacijose ikimokyklinio ugdymo pedagogui į ugdymą žvelgiama iš vaiko perspektyvos – vaikas pripažįstamas kaip savo poreikius, interesus bei patirtį turinti individualybė, gebanti autentiškai mokytis ir kaupti patirtį dialogi­nėje sąveikoje su pedagogu ir kitais vaikais.

Pilna nuoroda https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/-zaisme-ir-atradimai-rekomendacijos-ikimokyklinio-ugdymo-pedagogui/45946?home=true

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą