Menu Close

Vaiko gerovės komisija (VGK)

Vaiko gerovės komisija (VGK). VGK paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuotą į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos nariai:
• Pirmininkas – direktorius Armandas Abazorius.
• Pirmininko pavaduotoja – specialioji pedagogė Gražina Baltrūnienė.
• Sekretorė – socialinė pedagogė Zita Asbergaitė.
• Narys, judesio korekcijos specialistė Virginija Zeliauskienė;
• Narys, logopedė Vita Krivickienė;
• Narys, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aušra Juzefovičienė.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą