Vaikų maitinimas

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PASVALIO RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS,  TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  2013 m. vasario 20 d. Nr.T1-7