Veiklos dokumentai

PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽILVITIS” 2017-2019 M.M. STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

 

PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽILVITIS” 2017 M. VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

 

PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽILVITIS” DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2016 METUS

parsisiųsti PDF formatu

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO PASVALIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽILVITIS“ TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu