Menu Close

PARAMA

NORIME INFORMUOTI „ŽILVIČIO“ BENDRUOMENĘ IR KITUS GEROS
VALIOS ŽMONES VISI NORINTYS GALI SUTEIKTI 2% PARAMĄ
 
Nuo 2003 metų sausio 1 dienos kiekvienas nuolatinis Lietuvos gyventojas, sumokėjęs pajamų mokestį, gali
suteikti paramą, nustatytą „Gyventojų pajamų mokesčio“ įstatymu Nr. IX-1007.
 
Šis įstatymas yra paskelbtas 2002 m. leidinyje ,,Valstybės žinios” Nr. 73-3085 arba su juo galite susipažinti 
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto puslapyje
http://www.vmi.lt
 
Pagal šio Įstatymo 34 straipsnį valstybinė mokesčių inspekcija nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu,
mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams) pasibaigus, privalo pravesti Lietuvos įstaigoms ir
organizacijoms, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turinčioms teisę gauti paramą, iki 2 procentų pajamų
mokesčio sumos, kurią gyventojas sumokėjo per kalendorinius metus.
 
Paramą galima suteikti šioms Lietuvoje įregistruotoms, paramos gavėjo statusą turinčioms
įstaigoms ir organizacijoms:
Paramos ir labdaros fondams
Biudžetinėms įstaigoms (mūsų lopšelis-darželis ,,ŽILVITIS” yra biudžetinė įstaiga, galinti gauti šią
paramą; jos atsiskaitomoji sąskaita LT264010042600010127 NORD/LB Lietuva banke, Pasvalio
poskyryje).
Kitoms pelno nesiekiančioms įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas
nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skirstomas jų steigėjams, dalininkams, nariams.
 
KAIP TAI PADARYTI?
Šio pajamų mokesčio pervedimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002-09-25
įsakymu Nr. 305.
 
Patogiausias būdas – kreiptis į lopšelio-darželio grupės auklėtoją arba į administraciją, kur Jums bus
pateiktas prašymas pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos ir paaiškinta kaip jį užpildyti. Lopšelio-
darželio administracija įsipareigoja užpildytą Jūsų prašymą pateikti mokesčių inspekcijai.
 
Arba Jūs galite tai atlikti ir elektroniniu būdu. Apie tai platesnę informaciją rasite Valstybinės mokesčių
inspekcijos tinklapyje http://deklaravimas.vmi.lt
 
Tad jums pakanka užpildyti pateiktą prašymą, įrašant būtinus duomenis apie remiamą įstaigą.
 
MŪSŲ ĮSTAIGA PAAUKOTUS PINIGUS PANAUDOJA UGDYMO PROCESUI TOBULINTI: LAUKO
ĮRENGIMŲ, SALĖS, GRUPIŲ ATNAUJINIMUI.
 
ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD JUMS PAPILDOMAI TAI NIEKO NEKAINUOS. TIESIOG – TAI DU
PROCENTAI NUO TOS MOKESČIŲ SUMOS, KURI JAU SUMOKĖTA VALSTYBEI.
Aišku, galima ir nieko nedaryti. Tada tie du procentai nepateks lopšeliui-darželiui, Jūsų sumokėtas pajamų
mokestis pateks į bendrą valstybės biudžetą ir bus paskirstyta, kaip manys reikalinga, vyriausybei.
Iš anksto dėkojame už supratingumą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą