Konkursas direktoriaus pareigoms eiti

Pasvalio rajono savivaldybės meras skelbia viešą konkursą Pasvalio lopšelio – darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti.

 

Konkurso paskelbimo data – 2021 m. vasario 10 d.

Dokumentai gali būti pateikiami iki 2021 m. gegužės 21 d.

Pretendentų atranka vyks 2021 m. birželio 2 d.

Tel. pasiteirauti (8 658) 34184.

 

Pretendentai dokumentus teikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku, adresu: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinis ir personalo skyrius 410-411 kab., Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys. El. paštas personalas@pasvalys.lt.

 

Išsami informacija apie konkursą pateikta Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje: 

https://www.pasvalys.lt/lt/priemimas-i-darba/982/skelbiamas-viesas-konkursas-pasvalio-lopselio-darzelio-zilvitis-direktoriaus-pareigybes-lygis-a2-pareigoms-eiti:7744“.

 

Pagarbiai

Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“

direktorius Armandas Abazorius

Kaip sumažinti pavojų užsikrėsti koronavirusais

Atsižvelgdami į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

Norint pateikti informaciją apie save, reikia kreiptis į NVSC šiais būdais:
tel. nr. 8 5 2124098
el. paštu 
info@nvsc.lt
arba  
užpildant formą  http://nvsc.lrv.lt/covid-19

Jeigu šiemet lankėtės Kinijoje ar Šiaurės Italijoje ir grįžę pajutote simptomus, panašius į gripo, kreipkitės į bendrąjį pagalbos centrą tel. 112.

Kilus klausimų dėl naujojo koronaviruso galima skambinti NVSC visą parą: +370 618 79984, +370 616 94562

Daugiau informacijos https://nvsc.lrv.lt/ ir http://sam.lrv.lt/ tinklapiuose.

 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T1-198 „Dėl viešo konkurso Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti organizavimo“ paskelbtas viešas konkursas Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti.

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T1-198 „Dėl viešo konkurso Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti organizavimo“ paskelbtas viešas konkursas Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti.

Pretendentas dokumentus teikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku, adresu: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinis ir personalo skyrius 122–124 kab., Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys. El. paštas personalas@pasvalys.lt.

Konkurso paskelbimo data – 2020 m. sausio 17 d.

Dokumentai gali būti pateikiami iki 2020 m. balandžio 29 d.

Pretendentų atranka vyks 2020 m. gegužės 14 d.

Tel. pasiteirauti (8 451) 54 120.

Išsami informacija apie konkursą pateikta Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje http://www.pasvalys.lt/lt/naujienos/1/pasvalio-rajono-savivaldybes-taryba-skelbia-viesa-konkursa-pasvalio-lopselio-darzelio-zilvitis-direktoriaus-pareigoms-eiti:7103

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ MODERNIZAVIMAS“

2018 m. balandžio mėn. Pasvalio rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ modernizavimas“, įgyvendinimo (projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-51-0007). Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“. Projektui įgyvendinti skirta 119.874,79 Eur Europos Sąjungos investicijų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Savivaldybė projektui bendrai finansuoti numato skirti 54.391,79 Eur . Bendra projekto vertė – 174.266,58 Eur.

Pagrindinis projekto tikslas – Padidinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų efektyvumą ir kokybę Pasvalio lopšelyje-darželyje „Žilvitis“. Projekto uždavinys – Ikimokykliniam ugdymui skirtos infrastruktūros atnaujinimas.

Projekto įgyvendinimo metu numatomas lopšelio-darželio „Žilvitis” veiklos efektyvumo didinimas, įkuriant naujas ikimokyklinio ugdymo vietas bei infrastruktūros modernizavimas, skatinant vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją. Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuojamos 2 grupės, jas perplanuojant, suremontuojant, sukuriant jose kūrybiškumą skatinančias erdves. Specialių poreikių (turinčių žymių kalbos ar kitų komunikacijos sutrikimų) vaikų grupė bus keičiama į ikimokyklinio ugdymo grupę nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios, kurioje bus vykdomas įtraukusis ugdymas, t. y. grupėje bus ugdomi sveiki ir specialių poreikių vaikai. Planuojamas grupės pajėgumas – 15 vaikų, iš kurių 5 turi specialiųjų poreikių. Tokiu būdu įstaigoje bus sukurtos 5 naujos vietos. Siekiant užtikrinti žmonių su negalia poreikius Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis” lėšomis bus įsigytas kopiklis į antrame aukšte esančią grupę.

Be Europos Struktūrinių fondų paramos tokios apimties projektas negalėtų būti įgyvendinamas.

Rudenėlis į darželį atkeliavo moliūgų gatvele…

Saulėtą rugsėjo 27 d. rytą visus ateinančius į darželį  pasitiko kieme išsirikiavę moliūgai. Moliūgai švietė iš tolo ir visus kvietė į Rudenėlio šventę.  Pasisveikinęs Rudenėlis, pasiūlė padainuoti  daineles apie daržoves ir vaisius. Vaikučiai noriai atliko užduotis surinkdami žolytėje pasislėpusius obuoliukus. Priešmokyklinukai dalyvavo estafetėje, kas greičiau perneš obuoliuką iš  pilnos pintinės į tuščią. Visi kartu sušokome bitučių šokį. Keliaudami moliūgų labirintais  priėjome daržą. Priešmokyklinė grupės vaikučiai nurovė jame augusias daržoves, minė mįsles, deklamavo eilėraščius, klausinėjo kaip vadinasi, kaip atrodo ir kam naudingos daržovės. Moliūgu labirintu  grįžome į aikštelę ir pasiskirstę komandomis traukėme virvę. Už aktyvų dalyvavimą, gerą nutaiką visi apdovanoti saldžiomis kriaušėmis. Rudenėlis atsisveikino ir pažadėjo aplankyti vaikučius kitais metais. Vaikučiai neskubėjo skirstytis į grupes, vieni traukė virvę, kiti iš naujo įveikinėjo moliūgų labirintą. Diena buvo saulėta ir graži,  vaikučiai šoko darželio kieme skambant muzikai, vaišinosi kriaušėmis lauko pavėsinėse.

Meninio ugdymo pedagogė Odeta Atkočiūnienė, auklėtoja metodininkė Judita Vitartienė.

„UŽDUOČIŲ MAIŠAS“

2017 metų kovo 24 dieną 1 ir 2 specialiųjų ugdymo grupių vaikai ir jų pedagogai dalyvavo Švietimo pagalbos tarnybos specialiosios pedagogės Ingos Kaulinskienės ir logopedės Alvijos Putriūtės organizuotoje edukacinėje programoje „Užduočių maišas“.

Vaikai iš maišelio traukė kaladėles su nurodytais užduočių numeriais. Reikėjo atlikti septynias užduotis: pūtimo pratimą „Skrenda raketa“, atpažinti koks garsas, surasti kitą gyvūno pusę, lipdyti plastilino rutuliukus ant paveikslėlių, ištraukti iš maišelio gyvūno figūrėlę ir paklausyti, kaip jis „kalba“, sudėti visumą iš 2-3 dalių ir pravažiuoti spalvota mašina tokios pat spalvos keliu.

Po  užduočių vaikai smagiai pasimankštino. Užduočių atlikimas suteikė ne tik daug džiugių emocijų, bet ir lavėjo pažinimo, kalbos gebėjimai bei stambioji ir smulkioji motorika. Už nuoširdų darbą, aktyvumą vaikai buvo apdovanoti prizais.

Specialioji pedagogė Gražina Baltrūnienė, logopedė Vita Krivickienė

DALYVAVIMAS RAJONINIAME INTEGRUOTŲ VEIKLŲ PROJEKTE „MES – PAUKŠTELIŲ DRAUGAI“

Vieną šaltą 2016 m. gruodžio dieną į Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ salę sugužėjo 3 ir 4 logopedinių grupių spec. poreikių vaikučiai dalyvauti popietėje „Mes – paukštelių draugai“. Renginį organizavo darželio vyr. logopedės Vilija Kizienė ir Violeta Šaulienė. Prie jų prisijungė vyr. muzikos pedagogė Odeta Atkočiūnienė, auklėtoja-metodininkė Raimonda Ralikauskaitė bei vyr. auklėtoja Jūratė Velžytė.

Renginys prasidėjo džiugia dainele apie žiemą. Tada vaikai sulaukė siurprizo – į salę atskrido Zylė ir Sniegena, nešinos didžiuliu laišku „Paukštelių draugams“. Jame vaikų buvo prašoma pagelbėti žiemojantiems paukšteliams.

Multimedijos pagalba Zylė ir Sniegena supažindino, kokie paukšteliai pas mus  žiemoja,  kaip jie atrodo, kokias kūno dalis turi, kaip jie čiulba. Vaikai aktyviai dalyvavo pokalbyje, atlikinėjo užduotėles, pamėgdžiojo paukščių balsus, susidomėję klausėsi paukščių balsų įrašų, dainavo dainelę apie sniegeną, kartu su Zyle ir Sniegena draugiškai šoko „Paukštelių šokį“.

Po žaidimo auklėtojos vaikų paklausė, kaip jie galėtų padėti paukšteliams žiemą, kad šie nešaltų ir nealktų. Visi drauge nusprendė, kad reikia pagaminti lesyklėlių, bet ne įprastų medinių, o iš panaudotų, nebereikalingų daiktų, kad nešiukšlintume ir nekenktume gamtai. Aptarė, kuo galima ar negalima lesinti paukštelius.

Renginį vainikavo dainelė apie paukštelių draugus  bei Zylės ir Sniegenos padėka, jų saldžios dovanėlės visiems susirinkusiems.

Kitą dieną auklėtojos su vaikais puolė gaminti, puošti lesyklėles iš antrinių žaliavų. Po smagių darbų, vaikai tiesiog nekantravo kuo greičiau lėkti laukan ir pakabinti savo darbo lesyklėles, paberti trupinėlių, kad parodytų paukšteliams, kaip juos myli.

Logopedės Violeta ir Vilija susitarė su lopšelio-darželio virtuvės ir valgyklos darbuotojomis, kad šios parūpins trupinių paukšteliams, o vaikai pažadėjo visą žiemą, kiekvieną dieną nunešti tuos trupinėlius į lesyklėles.

Logopedės Vilija Kizienė ir Violeta Šaulienė

„Apibėk darželį su dėde Rudenėliu“

Saulėtą rugsėjo 21 dienos rytą gausus būrys mažųjų pabiručių sugūžėjo į darželio kiemą pasitikti kasmetinį svečią dėdę Rudenėlį, pasipuošusį klevo lapais padabinta skrybėle.

Visos šventėje dalyvavusios vaikučių grupės, pasivadinusios pačiais įvairiausiais rudens gėrybių vardais, prisistatė dėdei Rudenėliui: dainavo daineles, deklamavo eilėraščius.

Palaikydami „Europos judrumo savaitės“ idėją, šventės dalyviai greitu žingsneliu apibėgo savo lopšelį-darželį. Tuo šventė dar nesibaigė. Sugrįžus į aikštelę, prasidėjo smagios estafetės, virvės traukimas, kuris suteikė daugiausia džiaugsmo ir kitos pramogos.

Atsisveikindamas dėdė Rudenėlis visus, didelius ir mažus, pavaišino sultingomis kriaušėmis ir palinkėjo visiems būti linksmiems, judriems ir sveikiems!

Lopšelyje-darželyje vyko ne tik smagi rudenėlio šventė, bet ir įstaigos koridorių palangės buvo papuoštos vaikų ir auklėtojų darbeliais iš daržovių, vaisių bei kitos gamtinės medžiagos.

 

Vyresnioji auklėtoja Rasa Jankauskienė, judesio korekcijos pedagogė Virginija Zeliauskienė