Menu Close

Istorija

hist1
Trečiasis Pasvalio mieste
vaikų lopšelis-darželis atidarytas
1985 m.
 
„Žilvičiu“ pavadintas tęsiant tradiciją miesto
darželiams suteikti medžių vardus.
 
Vedėja paskirta Kazimiera Morkūnienė.
 
Veikė 4 ankstyvojo amžiaus ir 6 ikimokyklinio
amžiaus vaikų grupės. Dirbo 14 pedagogų
tn_hist2
1988 m. įsteigtos 2 logopedinės grupės vaikams
turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
tn_hist3
1991 m. „Vilties“ neįgaliųjų bendrijos iniciatyva
įsteigta specialiojo ugdymo grupė vaikams,
turintiems intelekto ir kompleksinių sutrikimu.
tn_hist4
1994 m. lopšelį-darželį nutarta reorganizuoti į
darželį-mokyklą. 
 
Direktoriumi paskirtas Armandas Abazorius. 
Įkeltos 8 pradinės klasės.
tn_hist5
1995 m. įsteigta dar viena specialioji grupė vaikams
su kompleksiniais sutrikimais ir savaitinė logopedinė
grupė rajono vaikams.
 
Dirba 28 pedagogai.
tn_hist6
2008 m. darželis-mokykla reorganizuojama į lopšelį-
darželį.
 
Iškėlus pradines klases, įkuriama dar viena
ikimokyklinė grupė ir po vienu stogu įsikuria Pasvalio
Pedagoginė-psichologinė tarnyba.
   
   
   
   

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą