Menu Close

Viešieji pirkimai

PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽILVITIS” VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 2017 M. PLANAS
PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽILVITIS” VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽURNALAS 2015 M.
PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ SUPAPRASTINTŲ MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS IR ĮSAKYMAS 2015 M.
PASVALIO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“ 2016 M. BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą