Menu Close

Vaikų maitinimas

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PASVALIO RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 23 d. Nr. T1-225

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą