Menu Close

Krizių valdymo komanda

Krizių valdymo komanda. Komandos paskirtis -pasirengti konstruktyviai reaguoti į krizę, o jai įvykus įstaigoje, – koordinuotai ir veiksmingai organizuoti krizės pasekmių įveikimą, atkurti įprastą lopšelio-darželio bendruomenės veiklą, užtikrinti krizės paveiktiems lopšelio-darželio bendruomenės nariams reikiamos pagalbos teikimą ir informuoti apie įvykį savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, prireikus – kitas institucijas.

Komandos nariai:
      1. Komandos vadovas – direktorius Armandas Abazorius;
      2. Narys, atsakingas už komunikaciją – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Judita Vitartienė;
      3. Narys, atsakingas už saugumo priemonių organizavimą – ūkio dalies vedėja Vida Gruničiuvienė;
      4. Narys, atsaingas už psichologinės pagalbos organizavimą ir (ar) teikimą – socialinę pedagogė Zita Asbergaitė;
      5. Narys, atsakingas už pirmosios pagalbos organizavimą – sveikatos priežiūros specialistė Dalia Kairytė-Ščepanovič.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą