Menu Close

DALYVAVIMAS RAJONINIAME INTEGRUOTŲ VEIKLŲ PROJEKTE „MES – PAUKŠTELIŲ DRAUGAI“

Vieną šaltą 2016 m. gruodžio dieną į Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ salę sugužėjo 3 ir 4 logopedinių grupių spec. poreikių vaikučiai dalyvauti popietėje „Mes – paukštelių draugai“. Renginį organizavo darželio vyr. logopedės Vilija Kizienė ir Violeta Šaulienė. Prie jų prisijungė vyr. muzikos pedagogė Odeta Atkočiūnienė, auklėtoja-metodininkė Raimonda Ralikauskaitė bei vyr. auklėtoja Jūratė Velžytė.

Renginys prasidėjo džiugia dainele apie žiemą. Tada vaikai sulaukė siurprizo – į salę atskrido Zylė ir Sniegena, nešinos didžiuliu laišku „Paukštelių draugams“. Jame vaikų buvo prašoma pagelbėti žiemojantiems paukšteliams.

Multimedijos pagalba Zylė ir Sniegena supažindino, kokie paukšteliai pas mus  žiemoja,  kaip jie atrodo, kokias kūno dalis turi, kaip jie čiulba. Vaikai aktyviai dalyvavo pokalbyje, atlikinėjo užduotėles, pamėgdžiojo paukščių balsus, susidomėję klausėsi paukščių balsų įrašų, dainavo dainelę apie sniegeną, kartu su Zyle ir Sniegena draugiškai šoko „Paukštelių šokį“.

Po žaidimo auklėtojos vaikų paklausė, kaip jie galėtų padėti paukšteliams žiemą, kad šie nešaltų ir nealktų. Visi drauge nusprendė, kad reikia pagaminti lesyklėlių, bet ne įprastų medinių, o iš panaudotų, nebereikalingų daiktų, kad nešiukšlintume ir nekenktume gamtai. Aptarė, kuo galima ar negalima lesinti paukštelius.

Renginį vainikavo dainelė apie paukštelių draugus  bei Zylės ir Sniegenos padėka, jų saldžios dovanėlės visiems susirinkusiems.

Kitą dieną auklėtojos su vaikais puolė gaminti, puošti lesyklėles iš antrinių žaliavų. Po smagių darbų, vaikai tiesiog nekantravo kuo greičiau lėkti laukan ir pakabinti savo darbo lesyklėles, paberti trupinėlių, kad parodytų paukšteliams, kaip juos myli.

Logopedės Violeta ir Vilija susitarė su lopšelio-darželio virtuvės ir valgyklos darbuotojomis, kad šios parūpins trupinių paukšteliams, o vaikai pažadėjo visą žiemą, kiekvieną dieną nunešti tuos trupinėlius į lesyklėles.

Logopedės Vilija Kizienė ir Violeta Šaulienė

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą